Checklista innan du skickar in material för mastering

Genom att följa dessa riktlinjer ger du oss de bästa förutsättningarna för en bra master:

  • Ta bort all limitering, kompression, EQ och andra processer från masterbussen. Om du har effekter på masterbussen som du anser vara nödvändiga för mixen kan du skicka två versioner, en med effekter och en utan med en kort beskrivning vad du vill uppnå med dessa. Namnge filerna så att vi lätt håller dem isär (t ex cool_things_-_clean_mix.wav and cool_things_-_bus_compressor.wav).
  • Håll samma samplingsfrekvens och bitdjup genom hela produktionsprocessen, ända till rendering.
  • Mixa med mycket “headroom”, jobbar du med 24bitar eller mer kan du lämna väldigt mycket utan någon som helst förlust, minst 3dB men ännu hellre 6-8dB för att vara på den säkra sidan. Om din mix redan slår över eller ligger på gränsen, sänk varje kanal för sig, sänk inte bara mastern (även om en del DAW har headroom för det så är du 100% säker om du gör det per kanal).
  •  Lämna gärna lite tystnad både innan och efter ditt spår, det garanterar att in/uttoningar och t ex avklingande reverb, cymbaler, piano eller gitarrer inte klipps av innan de tonat ut helt.
  • Ge oss gärna en eller flera referensspår. Spotify eller annan länk räcker men om du har får du gärna bifoga en fil