Checklista innan mastering

Här är några svar på de vanligaste frågorna som kan tänkas komma upp när du ska skicka in mixar för mastering. 

Jag har mixat med effekter på bussar, framförallt masterbussen. Hur ska jag hantera dessa vid rendering?

 • Förmodligen är dessa effekter en del av det sound som du lagt ned en massa tid på att få till. Därför så kan man säga att som generell regel så ska dessa behållas, men, hård limitering, komprimering eller hårt drivna clippers kommer begränsa vad som kan göras i masteringen. Känner du dig osäker så är det bästa att skicka flera versioner, t ex en version utan limiter/clipper, en utan kompressor och limiter/clipper och en helt utan buss-effekter.  Om någon version utan effekter går över 0 dBFS (dvs klipper) så sänker du volymen med antingen en plugin eller regel så att signalen håller sig under 0dBFS. Som ett alternativt kan du rendera ut en fil med 32 bitars floating point, då sparas information ovanför 0 dBFS och kan återskapas.*
  Namnge filerna så att vi lätt håller dem isär (t ex “cool_things_-clean_mix.wav” och “cool_things-_bus_compressor.wav”).

*Även 64 bitars floating point går bra

Vilken samplingsfrekvens ska jag leverera i?

En tumregel vid både mixning och mastering är att försöka undvika så många konverteringar mellan olika samplingsfrekvenser och bitdjup som möjligt. Vid varje konvertering sker en mängd olika saker, ljudet filtreras för att undvika aliasing och samplingspunkter ersätts av nya beräknade platser för att återskapa en och samma vågform. Även om det mest tränade örat kan ha svårt att höra skillnaden mellan både en och två konverteringar så är principen att varje konvertering riskerar att degradera ljudet. 

 • Håll samma samplingsfrekvens genom hela produktionsprocessen om möjligt. Det vill säga, har du spelat in i 48kHz så mixar du och renderar din slutgiltiga mix med 48 kHz som samplingsfrekvens även om du vill ha din master i 44.1 kHz.

Sitter du i situationen att du har en mix som består av filer med olika samplingsfrekvenser så väljer du den frekvens som de flesta ljudfilerna har eller den frekvens som de mest framstående elementen av din mix har. T e x vokalinspelningarna. Använder du hårdvara när du mixar och har tillgång till en finare A/D-omvandlare när du mixar så kan du se till så att alla filer får samma frekvens då de konverteras tillbaka till digitalt, detta är dock överkurs i de flesta fall.

Vilket bitdjup ska jag leverera i?

De flesta DAW kan idag rendera 32 eller 64 bitar floating point, har du det som alternativ så väljer du det. med floating point så försvinner nyttan av dither, så se till så att stänga av det. Kan du inte använda floating point så väljer du 24 bitar med dither aktiverat. Är du osäker på vilken dither du vill ha så använder de förinställda dither-inställningarna, de brukar vara ställda för att höras så lite som möjligt vilket är vad vi vill ha. 

En stor fördel med floating point är, förutom att vi slipper använda dither, att information ovanför 0 dBFS sparas. Det vill säga, om din mix klipper så händer endast det när uppspelningen sker med den volym som filen levereades i. Sänker vi volymen så finns peakarna kvar (se nedan).


Finns det någto mer att tänka på?

Jo, det finns det defenitivt. 

 • Lämna lite tystnad både innan och efter materialt då du renderar.– Detta är för att det garanterar att in/uttoningar och tex avklingande reverb, cymbaler, piano eller gitarrer inte klipps av innan de tonat ut helt.
 • Vilket/vilka format behöver du? Kolla med distributör/skivbolag vilket format de föredrar, samplingsfrekvens och bitar. T ex WAV, 44.1kHz 24bitar. Normalt levererar jag i 44.1kHz och 24 bitar. Ska det släppas på vinyl, kassett eller CD? För vinyl, kassett och CD behövs andra filer än de du använder för digital distribution, säg till så ordnar vi med det. 
 • Lyssna igenom allt noga innan du skickar in dina filer! Det kan tyckas vara självklart men det är så vanligt att det skickas fel versioner eller filer där halva låten saknas att det inte kan påpekas ofta nog. 

Har du allt som behövs för en färdig master?
  • För CD behövs låtnamn och låtordning, ISRC och EAN-koder, komplett artistnamn, namn på album/EP
  • För streaming via t ex Spotify, Apple, Tidal m fl behövs låtordning
  • För vinyl behövs låtordning och att du håller dig inom ca 18-24 minuter per sida på ett album (lite beroende på hur ditt material låter)

Ring!