Det är rörigt hos musikverket och det rör till det i en av Sveriges mest framgångsrika kulturinvesteringar. EMS studion har odlat både framgångsrika kompositörer och Sveriges avtryck på den musikaliska världskartan och jag kan inte tänkta mig en värld utan denna fantastiska instutition. Hjälp till att behålla EMS som den stöttepelare för nytänkande musik den är och har varit sedan 1962.

https://www.skrivunder.com/radda_elektronmusikstudion_ems_-_save_ems_stockholm?a=2

, EMS vara eller icke vara?, Saintpid Mastering, Saintpid Mastering