Mixning

6000:- per mix

*Alla priser är exklusive moms.

Läs detta innan du skickar in dina filer för mixning!

För att det ska gå fort för oss att komma igång så är det bra om du förberett ditt projekt för mixning och även om varje projekt är unikt finns det några saker du kan tänka på.

  • Rendera alla spår i hela projektets längd, även om det är ett gitarrfill som endast finns med i bryggan efter refräng 2. På detta sätt hamnar allt på rätt ställe oavsett vilket program vi importerar ljudspåren i.
  • Du får gärna lägga ihop t ex alla sångtagningar eller gitarrtagningar för lead-sång/gitarr till ettt enda spår. t ex om du spelat in huvudvokalen på 4 olika spår där vers 1 och 2 ligger på ett spår, refräng 1 på ytterligare ett spår osv så exporterar du dessa till ett enda ljudspår så att huvudvokalen endast består av ett spår. Så t ex overdubs, körer och stämmor exporteras för sig till sina egna ljudfiler.
  • Se till så att ingenting “klipper”, d.v.s. att inga ljudspår går över 0dBFS. Att mixa så att din masterkanal fluktuerar runt ca -18dBFS eller att dina peakar på mastern är max -6dBFS är ett bra riktmärke för att undvika detta. Alternativt kan du kontrollera om du kan exportera i 32 bitars floating point, då finns det headroom för att klara av de flesta peakar.
  • Namnge filerna så att det är lätt att förstå vad som är vad. T ex Lead-vokal, kompgitarr, bastrumma, OH osv. Skickar du in flera låtar så kan du antingen ta med låtnamn i filnamnen eller lägga dem i ett zip-arkiv så att de är lätt att separera från varandra.
  • Har du förmixat med ett favoritreverb eller annan effekt, exportera dessa som egna ljudfiler och se till så att källan (t ex sången) är helt ‘torr’, dvs inte har några effekter på sig.
  • Exportera filer i samma samplingsfrekvens som du använt när du spelat in.
  • Använd minst 24 bitar vid export men helst 32 bit floating point.
  • Om du använt klick eller har en elektronisk grund får du gärna berätta vilket BPM som använts, gärna direkt i filnamnet.

Skicka in dina filer här:

Klicka här eller på ikonen nedan så öppnas filuppladdningen i ett nytt fönster! 

Ring!