Testa oss gratis!

Här är en liten steg för steg guide till dig som inte anlitat Saintpid tidigare:

1. Du behöver hjälp med mastering

2. Du skickar in något av de spår du vill ha mastrat tillsammans med lite detaljer om hur du ska använda materialet (CD, online distribution, teaterföreställning, radio etc). Du kan använda kontaktformuläret eller skicka mail till info[at]saintpid.se

3. Vi svarar med en nedklippt master, oftast inom ett dygn om beställningen kommer en vardag, tar det längre tid meddelar vi det så fort vi fått ditt meddelande.

4. Om du är nöjd med vårt arbete lägger du din beställning och vi kommer överens om leveranstid/deadlines. Är du inte nöjd så försöker vi komma fram till vad som kan göras annorlunda eller så söker du dig vidare.

Vi behåller alla inställningar i minst 30 dagar efter att vi levererat en master så du har god tid på dig att lyssna och även jämföra med andra mastringstjänster innan du tar ett beslut.

Enkelt!

Bra att veta…
De flesta av Saintpids klienter är återkommande kunder som vi har byggt upp en relation med över tid. Vi är ofta involverade tidigt i produktionsprocessen med testmixar/mastringar för kommentarer och förslag på eventuella ändringar för att uppnå den ljudbild du eftersträvar för just din musik. Det innebär mer jobb för oss och mindre pengar men i ett längre perspektiv så har vi roligare på jobbet och du är nöjdare. Som ny kund kommer det ta lite tid innan vi kommer dit men håll ut, du kommer inte bli besviken.