Många av mina klienter vill ha ‘högupplösta’ filer, med detta kan menas både en hög samplingsfrekvens eller ett högre antal bitar än 16. Då kunskapen om skillnaden på olika samplingsfrekvenser verkar ganska hög så verkar missförstånden om antalet bitar vara desto fler. Jag menar inte att det inte ska beställas filer med t ex 24 bitar, det kan vara att föredra i vissa situationer, men när det inte tillför något så rekommenderar jag att undvika det och använda sig av 16 bitar (och även 44.1KHz samplingsfrekvens) och det tills dess att en standard sätts som kräver 24 bitar eller högre. Anledningen är helt enkelt att när filerna lämnar mastringen så upphör också kontrollen av vad som händer med filen. I många fall sköts konvertering till andra samplingsfrekvenser och bitar på ett korrekt sätt men lika ofta görs den utan t ex dither och med sämre programmerade filter vid nedsampling som allt för ofta tillför onödig distorsion. Mer om samplingsfrekvens och nedsampling en annan gång, nu pratar vi bitar. Ian Shepherd släppte nyligen denna video som på ett enkelt sätt visar vad ett lägre antal bitar faktiskt betyder:

The truth about bit-depth and digital audio resolution

Om man vill dyka djupare ned i bitdjupet så kan man plöja sig igenom denna video som i lite mer detalj beskriver fenomenet dither, bitar och samplingsfrekvens och varför det inte är några konstigheter:

D/A and A/D | Digital Show and Tell (Monty Montgomery @ xiph.org)